Národní muzeum

1.Základní informace o Vademecu v NM

Digitální průvodce, tzv. Archivní Vademecum, je aplikace, pomocí které lze vyhledávat a prohlížet archiválie a další materiály ze sbírky Národního muzea. Jsou v něm zahrnuty všechny archivy, které působí v rámci Národního muzea, tedy Archiv Národního muzea, Archiv Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur a Archiv tělesné výchovy a sportu, a kromě archiválií dále neknihovní sbírky Knihovny Náprstkova muzea, Fotoarchiv (Sbírka historických fotografií) a etnografická fotosbírka Náprstkova muzea.

Cílem této aplikace je umožnit odborné i široké veřejnosti prohlížení archivních pomůcek popř. sbírkových databází a pohodlné studium digitalizovaných objektů na internetu. Archivní Vademecum se průběžně doplňuje o nová data, v závislosti na tom, jak pokračuje postupné zpracovávání archiválií a uvedených sbírek.

Obsažený materiál je rozčleněn podle struktury Národního muzea. Badatel si může materiály postupně procházet, nebo vyhledávat fulltextovým vyhledávačem, který umožňuje úrovňové vyhledávání. V případě potřeby je samozřejmě možné potřebný materiál jednoduchým způsobem objednat do příslušné badatelny.

Data jsou chráněna platnou právní úpravou autorského zákona a lze je volně užít v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Při publikování textů a obrazů je nutné uvést řádnou citaci. Užití digitálních objektů pro jinou než osobní potřebu (např. pro publikační, výstavní, komerční a jiné účely) je možné pouze na základě předchozí písemné žádosti, uzavření smlouvy o povolení reprodukce a udělení jednorázového reprodukčního práva.