Fotoarchiv (historických fotografií)

Sbírku založil jako součást své knihovny Vojta Náprstek již po návratu z americké emigrace, tj. v roce 1858. Základem byly jistě rodinné daguerrotypie (které jsou v současnosti zapsány do muzejní podsbírky Náprstkův inventář) a k nim se přidávaly fotografie Vojtových přátel. V roce 1862 navštívil Vojta Náprstek světovou výstavu v Londýně a zde nakoupil jak fotografie, tak i stereoskopické obrázky. S rozvojem fotografie a její „módností“, přibývalo v Náprstkově knihovně jak kabinetních fotografií, tak i stereoskopických obrázků, pro jejichž prohlížení zakoupil Náprstek i kukátka. Jan Maloch, portrét Boženy Němcové. Daguerrotypie, asi r. 1854.
Jan Maloch, portrét Boženy Němcové. Daguerrotypie, asi r. 1854.

Sbírka se rozrůstala také o snímky zasílané především americkými Čechy, s kterými Náprstek udržoval úzké kontakty od dob své emigrace. Dopisoval si s Čechy doslova po celém světě, ale amerických snímků dokumentujících počátky českého osídlování bylo nejvíce. Tato kolekce pak byla značně obohacena fotografiemi, které ameriští Češi vystavovali ve svém pavilónu na Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895 a které po jejím skončení Náprstkovu muzeu věnovali. Dalšími dárci byli čeští cestovatelé, kteří fond obohatili jak svými, tak i kupovanými fotografiemi a stereoskopickými obrázky (Holub, Vráz, Kořenský, Machulka aj.). Česká škola v New Yorku. 70. léta 19. st.
Česká škola v New Yorku. 70. léta 19. st.

Pro velký počet byla sbírka ještě za Náprstkova života rozdělena na fotografie a stereoskopické snímky, které s koncem 19. století byly fotografií vytlačeny. Kolekce jak fotografií, tak i stereoskopických obrázků zahrnuje všechny žánry převážně z 19. století, a to až do konce života Náprstkovy manželky Josefy (r. 1907). Poté byl fond historických fotografií doplňován jen sporadicky. Žánrově převažují portréty, dokumentace života Čechů v Americe, pohledy na města, přírodní krásy, umělecké památky (obrazy, sochy) a zajímavé události. Londýn, Charing Cross 1862.
Londýn, Charing Cross 1862.

Vzhledem k tomu, že se Náprstek přátelil s několika významnými fotografy, obsahuje jeho kolekce vynikající snímky Jindřicha Eckerta, Františka Fridricha, Jana Mulače a mnohých dalších. Část fondu tvoří jednotlivé fotografie nejrůznějších formátů (od kabinetek, až po snímky přesahující velikost A 3) a část je uložena v původních fotografických albech, z nichž některé jsou samy o sobě unikátními artefakty. Jindřich Eckert, Národní divadlo v Praze po požáru. 1881.
Jindřich Eckert, Národní divadlo v Praze po požáru. 1881.

Celý fond je elektronicky postupně zpracováván tak, aby mohl sloužit široké badatelské veřejnosti. Více jak 60 tisíc fotografií a 8 tisíc stereoskopických obrázků má velkou vypovídací hodnotu a mnohé ze snímků jsou značně unikátní.

Kontakt:

Národní muzeum-Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Betlémské náměstí 1,
Praha 1,
110 00

Kurátor: Bc. Pavla Hubáčková
E-mail: pavla.hubackova@nm.cz
Tel: 224 497 516

Badatelské hodiny:

Služby jsou poskytovány na základě telefonické nebo e-mailové objednávky.